DomůOchrana osobních údajů

Máte dotaz? Volejte +420 577 210 645

Ochrana osobních údajů

Vážíme si vaší přízně i vašeho soukromí.

 • s vašimi osobními údaji, které od vás získáme, neobchodujeme
 • vaše osobní údaje použijeme pouze pro potřeby dopravy zboží, informování o průběhu objednávky a v komunikaci mezi námi
 • neposíláme spam

Osobní údaje nutné pro uskutečnění objednávky

Pokud si vyberete osobní odběr přímo v naší prodejně Gold Eligius ve Zlíně:

 • Jméno a příjmení
 • – pro informace ohledně termínu dodání, průběhu objednávky a doby vyřízení, pro upřesnění detailů v průběhu výroby nebo dodání
 • - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku


Pokud si vyberete dodání na adresu: 

 • Jméno a příjmení
 • Úplná poštovní adresa  pro přesné a rychlé doručení
 • - pro potřeby dopravce a pro nás v případě nesrovnalostí
 • - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku
 • Bankovní spojení – pouze při vracení částky za zboží 

Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba, jsou nutné následující údaje:

Název firmy

Úplná poštovní adresu

IČO

DIČ - toto vše jsou data nutná pro řádné vysavení faktury
Jméno a příjmení - pokud je nutné určit ve firmě kontaktní osobu
Telefon - pro potřeby dopravce a pro nás v případě nesrovnalostí
E-mail - pro potvrzení objednávky a informování o její cestě

Bankovní spojení – pouze v případě, že Vám budeme vracet peníze na Váš účet 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem vašich osobních údajů je sdružení fyzických osob Vladimír Stuchlík –nGold Eligius, sídlem třída Tomáše Bati 202, 76001 Zlín, IČ: 10569618, DIČ: CZ510817003, Živnostenský list evidován u Okresního úřadu ve Zlíně, č.j.: ŽÚ-R/461/92-F

Kontaktní údaje správce:
Pro doručování prosím využijte adresu: třída Tomáš Bati 202, Zlín tel: +420 577 210 645 nebo +420 775 138 346, kontaktní emaiL: gold.eligius@centrum.cz

 

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:

Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání vámi objednaného zboží, konzultací a poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem. Vaše osobní údaje využijeme také pro hodnocení vaší spokojenosti s našimi službami, na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 nařízení.

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy - jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
V případě potřeby vás požádáme o číslo účtu, na které vám vrátíme vaše finance.

Další příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Tedy firmami, které nám zprostředkovávají služby dopravní, finanční nebo softwarové. Vše na základě smlouvy mezi námi a vámi.

Jedná se o tyto společnosti:

 • Česká pošta s.p. (doprava zboží) IČ 47114983
 • DPD (doprava zboží)
 • Smartsupp.com s.r.o. (on-line komunikace - chat) IČO 03668681 
 • HeurékaShoppings.r.o(službaOvěřenozákazníky) IČO 02387727                                                                                                                    
 • Beinspired – marketingová konzultace -  IČO 05711959

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, nebo dotazníky Google. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.

V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies.
Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.


Vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

 Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Chcete-li uplatnit své právo, jak bylo popsáno výše, klikněte na tlačítko pro vytvoření požadavku.

Vytvořit požadavek

Hodnocení našich zákazníků heureka.cz

Zlatý prsten s diamanty
Komunikace na vysoké úrovni

 
 

Po letech opět nákup u mistra Stuchlíka a opět maximální spokojenost. Prstýnek byl dokonale upraven na míru, je velmi krásný a poctivě vyrobený. Komunikace a péče o zákazníka na vysoké úrovni. Tady nakupuji opravdu moc ráda a zcela jistě ne naposledy. Dagmar K.

Recenze: 24.02.2022

 

Dotaz na cenu